Våra bästa tips som höjer dina chanser vid ansökan!

1. Sök de jobben där du
uppfyller kraven.

Att söka jobb kan vara
tidskrävande, så spara din tid genom att söka de jobben där du själv upplever
att du uppfyller kraven. Om du själv anser att du inte uppfyller kraven för en
tjänst så är det slöseri med din tid att söka den tjänsten eftersom en
rekryterare även kommer att komma till samma insikt.

2. Se till att ditt CV är
uppdaterat med ditt senaste jobb/utbildning och kontaktuppgifter.

När en rekryterare granskar
ditt CV vill man alltid se senaste/nuvarande jobb eller utbildning först. Börja
därför alltid med det senaste först, och fortsätt sedan så i den ordningen. På så
sätt får rekryteraren en god översikt i din karriär.

3. Var kort och koncist i din
ansökan, samt skriv det mest relevanta först.

När du anger en arbetsplats
(eller utbildning) är det mest effektivt att vara kort och koncist. Det räcker
med att skriva vilket företag, vad din titel var samt vilka arbetsuppgifter du
hade. En bra tumregel är att ett CV inte ska överskrida 1-2 sidor.

Vid utbildning: Skriv skola, utbildningens namn samt mellan vilka år du studera.

4. Var noga med stavning och
grammatik.

Ditt CV ger oss ett första
intryck av dig som kandidat, och självklart vill du ge ett bra första intryck.
Kontrollera därför allt en extra gång. Kontrollera stavning, grammatik och så
att du har fått med all relevant information. Tänk på att du själv sätter
ramarna för hur du vill uppfattas av oss.

5. Fokusera på att lyfta fram
rätt saker.

Oftast granskar en
rekryterare ett CV på några få minuter och då är det viktigt att fånga
rekryterarens intresse. Ibland har man som kandidat arbetat/studerat inom flera
olika saker i sitt liv, men allt kanske inte är relevant för just denna tjänst
som man planerar att söka. Lyft därför fram det som du tror är mest relevant i
ditt CV genom att till exempel skriva vad du har lärt dig därifrån eller
beskriva din kompetens inom området. Ibland kan det hjälpa att läsa igenom
annonsen en extra gång för att se vad som verkligen efterfrågas.

6. Var specifik med vilka
kompetenser du besitter

Vissa tjänster har specifika krav på kompetenser, och
för att öka din chans till att gå vidare i rekryteringsprocessen är det bra om
det framgår tydligt i ditt CV om vilka kompetenser just du har. Till exempel:
Om du har truckkort, skriv vilka truckbehörigheter du har. Om du har körkort,
skriv om det är för manuella bilar eller automatbilar. Om du kan ett specifikt
system, skriv vilket system.